Schattenspiel

Ze zit op een hek, in Rodenbach (Duitsland). We logeerden daar een paar dagen en voor ons huis zat ze, met haar boek, in het Schattenspiel.

Boekdruk en boekverbranding

In Frankfurt staan deze drie heren die allemaal iets te maken hebben met boeken en lezen: Johannes Gutenberg, de uitvinder van de boekdrukkunst; Johannes Fust, advocaat, boekdrukker en uitgever; en Peter Schöffer, boekverkoper en uitgever.
Zouden ze hun geld belegd hebben bij de Deutsche Bank?

Roßmarkt in Frankfurt-am-Main – beeldhouwer Eduard Schmidt von der Launitz

Ze hebben de boekverbrandingen niet meer meegemaakt, waar Duitsland in de Tweede Wereldoorlog erg onder te lijden heeft gehad. 

Plakkaat op de Markt

Beeldenstorm in Breda

De beeldenstorm is flink tekeer gegaan in Breda. Overal onthoofde heiligen in en om de kerk. Zelfs deze twee houten tableau’s aan de kerkbanken zijn niet ontsnapt aan de beeldenwoede. De hoofden zijn weggevaagd, de rest van het tafereeltje is in takt gebleven. 

Lezende en schrijvende monnik,
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda

Deze engel is het onheil bespaard gebleven, zij mocht haar mooie, zingende hoofdje behouden.