Boekdruk en boekverbranding

In Frankfurt staan deze drie heren die allemaal iets te maken hebben met boeken en lezen: Johannes Gutenberg, de uitvinder van de boekdrukkunst; Johannes Fust, advocaat, boekdrukker en uitgever; en Peter Schöffer, boekverkoper en uitgever.
Zouden ze hun geld belegd hebben bij de Deutsche Bank?

Roßmarkt in Frankfurt-am-Main – beeldhouwer Eduard Schmidt von der Launitz

Ze hebben de boekverbrandingen niet meer meegemaakt, waar Duitsland in de Tweede Wereldoorlog erg onder te lijden heeft gehad. 

Plakkaat op de Markt