Man met boek op kerkorgel

Met kerst hebben we met de familie een schuilkerk in Den Haag bezocht. In het Hofkwartier waren vroeger heel wat schuilkerken van de orde van Oud-Katholieken, een zelfstandige orde. Vanaf eind 16e eeuw was de uitoefening van de katholieke eredienst in Den Haag verboden. Katholieken kwamen echter in het geheim bij elkaar voor hun godsdienstige bijeenkomsten. Zo ook de Oud-Katholieken. In die tijd waren er verschillende kleine schuilkerken. Veel zijn verdwenen, maar tussen de Molenstraat en de Jufftrouw Idastraat is nog een mooie schuilkerk in tact: de Oud Katholieke Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus.
Op het orgel van de kerk zit een man, een beetje smachtend te kijken, met een boek in zijn hand.