Lezers en schrijvers uit Polska

Dit is Pater Jan Twardowski. Hij zat vaak in het plantsoentje aan de Krakowskie Przedmiescie, een van de hoofdstraten in Warschau. De nonnen uit het nabijgelegen klooster kwamen dan naar hem luisteren als hij z’n gedichten voorlas. Nu kan dat nog steeds, want als we het knopje indrukken naast zijn knie, draagt hij zijn gedichten voor. 

Verderop, bij de universiteit van Warschau, staat een standbeeld van ‘de student’: Pomnik Studenta. Hij zit er lekker op een bankje, de boeken binnen handbereik, maar nog niet opengeslagen – even nog van het zonnetje genieten voor hij moet studeren. Studie-ontwijkend gedrag…? Z’n buurvrouw is wel druk aan het studeren.

En dan is er in Warschau ook nog een beeld van Jan Karski. Een oorlogsheld. Als koerier van het verzet wist hij al in 1943 de Britse minister van Buitenlandse Zaken én de Amerikaanse president Rooseveld te informeren over het getto in Warschau en de vernietigingskampen in zijn land. Hij smeekte de geallieerden om actie te ondernemen door bijvoorbeeld treinsporen te bombarderen. Maar ze geloofden de ernst van de zaak (nog) niet. Toch probeerde hij zijn boodschap wereldkundig te maken. Al tijdens de oorlog schreef hij een boek hierover: Mijn bericht aan de wereld.
Na de oorlog vestigde Karski zich in Amerika en werd docent aan de Georgetown University in Washington.

Tot slot nog een heilige: St. Benedictus staat op de Rynek Nowego Miasta, het stadsplein (Rynek) in de Nieuwe Stad (Nowe Miasto). Nieuw, omdat het later is gebouwd – 15e eeuw -dan het Rynek Starego Miasta, het plein in de Oude Stad (Stare Miasto) uit de 13e eeuw. 
Beide stadsdelen zijn in de Tweede Oorlog zeer zwaar beschadigd, er is dus nog maar weinig echt origineel in deze twee oude stadswijken.