James Joyce

Ik fotografeerde al eerder zijn graf, in Zurich. Daar is hij gestorven.
Nu heb ik zijn beeld in Triëst gefotografeerd. Hij heeft meer dan 10 jaar in deze Italiaanse stad gewoond, samen met zijn vrouw Nora.
Hier loopt hij, met boek onder zijn arm, op de Ponte Rosso over het Canal Grande.

Op de plaquette bij zijn voeten staat een citaat uit een brief aan Nora: La mia anima è a TriesteMijn ziel ligt in Triëst.

In dit roze gebouw heeft hij een tijdje gewoond.

James Joyce (1882-1941) is geboren in Dublin en heeft ook kortere en langere periodes in Parijs gewoond.