Het Gheloof

Wordt er nu een loopje genomen met het Gheloof, of was het vroeger gebruik dat dames in evakostuum of in negligee de bijbel lazen?
Deze gevelsteen hangt in Gouda, maar lijkt erg de gevelstenen in Amsterdam met bijbellezende dames.