Gods woord

Gods woord, dat Aard en Hemel schiep
Is ’t dat dit huis in ’t aanzijn riep

Of te wel, het was Gods woord dat dit monumentale pand bouwde.
Het beeld toont twee weeskinderen met de Statenbijbel die Koning Willem III in 1862 ontving. Het huis, aan de Oranje Weeshuisstraat in Huizen, werd in 1869 gebouwd als weeshuis. Het werd betaald van het geld dat overbleef van een inzamelingsactie voor de aanschaf van de Statenbijbel voor de Koning.