Anderhalvemetersamenleving

Vandaag geen letters, maar cijfers. Een ‘mooie’ samenvatting van hoe ons leven er het afgelopen jaar heeft uitgezien.